Valikko

POISSAOLOT

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (lukiolaki 25 §). Vapautus opetuksesta on mahdollista ainoastaan sairauden tai etukäteen saadun luvan vuoksi.

Etukäteen tiedossa olevan enintään kolmen (3) päivän vapaan myöntää ryhmänohjaaja ja sitä pidemmän rehtori. Lomamatkan takia myönnetään enintään yhden viikon (5 koulupäivää) lupa. Luvan yksittäisen oppitunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja.

Epäselvissä tapauksissa vapaan myöntämisestä neuvotellaan rehtorin kanssa. Opiskelijan on sovittava kurssin opettajan kanssa kurssiin kuuluvista tehtävistä poissaolonsa aikana ja hän sitoutuu suorittamaan samat opinnot kuin muutkin kurssilaiset ovat hänen poissaolonsa aikana tehneet.

Aiheettomat poissaolot alentavat kurssiarvosanaa. Jos aiheettomien poissaolojen vuoksi jää kurssin suorittamisen kannalta keskeisiä tavoitteita saavuttamatta tai suorituksia tekemättä, kurssi jätetään keskeytyneenä arvioimatta ja/tai osallistumisoikeus kurssikokeeseen evätään. Näin ollen kurssi täytyy suorittaa kokonaisuudessaan uudestaan.

Opiskelijan tulee pyytämättä esittää huoltajan vahvistama selvitys kaikista poissaoloistaan kurssin opettajalle heti kouluun palattuaan. Selvitys tehdään Wilman kautta ja selvityksessä tulee ilmetä myös poissaolon syy. Myös etukäteen saatu lupa ja muuten hyväksytty poissaolo tulee selvittää.

Hyväksyttäviä poissaoloja ovat mm. sairaus, terveystarkastus tai lääkärin/terveydenhoitajan/ psykologin vastaanotolla käynti, autokoulun virka-aikana tehtävät kokeet, kutsunnat, ylioppilaskokeet, henkilökohtainen ohjaus opinto-ohjaajan luona, oman perheen perhejuhlat, koulun juhlat, retket matkat ja edustusmatkat sekä henkilökohtaisen kriisin selvittämiseen tarvittava vapaa. Jos hyväksyttyjen poissaolojen määrä kasvaa suureksi, vaikuttaa se kurssin arviointiin ja suorittamiseen.