Valikko

HAE OPISKELEMAAN

Yhteishaku lukiokoulutukseen

Hakeminen tapahtuu netissä täytettävällä lomakkeella. Hakulomake löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi. Samalla hakulomakkeella voit hakea enintään viiteen eri koulutukseen. Muista järjestää hakulomakkeella koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat.

opintopolku.fi

Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Haku Etelä-Karjalan IB-lukioon tapahtuu myös lukiokoulutuksen yhteishaussa. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.iblukio.fi

Imatran yhteislukioon hakevalla tulee olla peruskoulun päättötodistus tai vastaava todistus. Lukioon voidaan ottaa poikkeustapauksessa myös hakija, jolla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Tällöin hakijan pitää pystyä muuten osoittamaan, että hän kykenee pärjäämään ja suoriutumaan lukio-opinnoista.

Keskiarvo valintaperusteena

Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto

Keskiarvoraja Imatran yhteislukioon on 7,00.

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on erillinen koulun antama todistus.