Valikko

Syksyn 2020 YO-koepäivät:

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

ma 14.9.        kemia, terveystieto

ke 16.9.          vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti)

to 17.9.           uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede

pe 18.9.         äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe ja S2 (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)

ma 21.9.        toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (ruotsi)

ti 22.9.           matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 24.9.          filosofia, biologia

pe 25.9.         äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 28.9.       vieras kieli, lyhyt oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, …)

ti 29.9.           psykologia, historia, fysiikka

to 1.10.           vieras kieli, pitkä oppimäärä (saksa, venäjä, …)

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa erityisesti niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä oman sairastumisen, aikaistettujen koepäivien tai muun syyn vuoksi.