Valikko

Ylioppilastutkintolautakunta on 10.11.2020 päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

Kevään 2021 YO-koepäivät:

ti 16.3.        äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe ja S2

to 18.3.       vieras kieli, lyhyt oppimäärä

pe 19.3.      äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

ma 22.3.    vieras kieli, pitkä oppimäärä

ti 23.3.        matematiikka, lyhyt oppimäärä

ke 24.3.      matematiikka, pitkä oppimäärä

to 25.3.       biologia, filosofia ja psykologia

pe 26.3.      historia ja fysiikka

ma 29.3.     toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 30.3.        uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi ja maantiede

ke 31.3.       terveystieto ja kemia

 

”Koepäivien muutoksilla lautakunta valmistautuu kevään koronavirustilanteeseen. Muutos tehdään nyt syksyllä, jotta kokelaat voivat valmistautua ja ilmoittautua haluamiinsa kokeisiin. Lukioilla on myös aikaa toteuttaa tarvittavat järjestelyt”, toteaa pääsihteeri Tiina Tähkä.

Kokelaat ilmoittautuvat kevään kokeisiin omaan lukioonsa 23.11. mennessä (1.12., jos kokelas on osallistunut syksyn tutkintoon). Jos kokelas on tehnyt ilmoittautumisen jo aiemmin, hänen kannattaa ottaa yhteyttä lukioon, jotta hän saa tarvittavat muutokset tehtyä ennen määräaikaa.

Kevään 2020 ilmoittautumisten perusteella voidaan arvioida, että kevään 2021 kokeisiin ilmoittautuu noin 40 000 kokelasta noin 130 000:een eri aineiden ja oppimäärien kokeeseen. Valtaosa kokelaista hajauttaa tutkinnossa suoritettavat kokeet kahdelle tai kolmelle tutkintokerralle. Kevään tutkintokerroilla valmistuu noin 25 000 ylioppilasta.

Uusi aikataulu tasoittaa useissa lukioissa kokelasmääriltään suurten koepäivien koesuorituksia usealle päivälle. Tämä helpottaa poikkeavien koejärjestelyiden toteuttamista koronavirustilanteen edellyttämällä tavalla. Reaalikokeiden arviolta noin 42 000 ilmoittautumista jakautuvat tasaisesti neljään koepäivään ja matematiikan noin 25 000 ilmoittautumista jakautuvat tasaisesti kahteen koepäivään.  Äidinkielen kokeet jäävät useissa lukioissa kokelasmäärältään suurimmiksi kokeiksi.

Kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa useita samalle päivälle sijoitettuja reaalikokeita vain hajauttamalla tutkinnon suorittamisen kahteen tai kolmeen tutkintokertaan. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat keväällä tai syksyllä 2020.