Valikko

OPISKELIJAKUNTA

Kaikki opiskelijat kuuluvat Imatran yhteislukion opiskelijakuntaan. Opiskelijakuntaa johtaa puheenjohtaja ja toimintaa suunnittelee sekä ohjaa lukuvuosittain järjestäytyvä hallitus. Kukin ryhmänohjausryhmä valitsee edustajan ja varaedustajan opiskelijakunnan hallitukseen. Edustajat toimivat samalla ryhmiensä johtajina ja yhdyshenkilöinä. Yksi kunkin vuosikurssin edustaja osallistuu koulun kehittämisryhmän kokouksiin.

Opiskelijakunta järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Opiskelijakunta voi toiminnallaan, aloitteillaan ja aktiivisuudellaan edistää koulun opetuksen ja yleisen ilmapiirin kehittymistä. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii erityisopettaja Tuula Kosma.