Valikko

IB-LUKIO

IBO Mission statement

The IB School of South Karelia Mission statement

International Baccalaureate Diploma on kansainvälinen ylioppilastutkinto. Ohjelma tarjoaa erinomaisen reitin yliopisto-opintoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

International Baccalaureate Diploma on kansainvälinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa 139 maassa. IB-Diploma vastaa kotimaista ylioppilastutkintoa.  Opetus- ja tutkintokieli on englanti, paitsi äidinkielen ja ruotsin kursseilla, ja opetussuunnitelma on sama kaikkialla maailmassa. Opinnot kestävät kolme vuotta. Ensimmäisenä vuonna vahvistetaan kielitaitoa ja perehdytään IB:n työtapoihin.

Kotimaisen ylioppilastutkinnon tapaan opiskelija suorittaa loppukokeet.  Arviointi on kuitenkin erilainen: ylioppilasarvosanat perustuvat loppukokeiden lisäksi myös IB-vuosien aikana kirjoitettaviin tutkielmiin ja esseisiin sekä suullisiin kokeisiin.

Kokeet arvostellaan asteikolla 1-7. Kokeet ja tutkintovaatimukset ovat samat kaikkialla maailmassa.

Ohjelma tarjoaa erinomaisen reitin yliopisto-opintoihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Saat valita kuusi tai seitsemän ainetta, yhden jokaisesta ryhmästä. Aineita voi opiskella eritasoisina. Vähintään kolmea ainetta opiskellaan laajana HL-tasona ja muita suppeampana SL-tasona. HL-aineissa  kursseja on 9 eli oppitunteja on jokaisessa jaksossa kolme kertaa viikossa. SL-aineita taas opiskellaan 6 kurssia eli kolmessa jaksossa kumpanakin varsinaisena IB-vuotena.

IB tarjoaa mahdollisuuden keskittyä tiettyihin aineisiin. Kaikista opiskelluista aineista suoritetaan loppukoe. Tärkeän osan opiskelua muodostavat kokeellisuus, kriittinen ajattelu ja yhteiskunnallinen aktiivisuus. Luonnontieteissä tehdään laboratoriotöitä, CAS-ohjelma kannustaa koulun ulkopuoliseen toimintaan ja tutkintoon sisältyvä Extended Essay –tutkielma antaa loistavat valmiudet jatko-opintojen kirjallisiin töihin.

Kolmeen vuoteen mahtuu pänttäystä, kirjoittamista ja tuskailua, mutta myös uusia ystäviä, vanhojen tanssit, penkkarit ja opintoretkiä. Loistava ryhmähenki kannustaa eteenpäin, ja yhdessä käydään muun muassa Lontoossa.

Saat vahvan englannin kielen taidon ja tutkinnolla voit hakea suoraan lukuisiin ulkomaisiin yliopistoihin.