Valikko

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä.  Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Opiskelijahuollollinen työ tarkoittaa jokaisen kouluyhteisön jäsenen tekemää työtä, jolla edistetään opiskelijan hyvinvointia, oppimisen edellytyksiä ja ehkäistään syrjäytymistä.

 

ERITYISOPETUS

Lukiolla on oma päätoiminen erityisopettaja.

Lukion erityisopettajan kanssa on mahdollista selvittää oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja suunnitella tarvittavia tukitoimia. Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään myös kielellisten taitojen alkukartoitus eli ns. lukiseula. Erityisopettaja pitää myös opiskelutaitoja vahvistavaa kurssia, jonka tarkoituksena on oppimisvaikeuden ja -tyylin tunnistaminen sekä voimavarojen ja vahvuuksiin etsiminen. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan mahdollista lukivaikeutta ylioppilastutkintoa varten.

 

TERVEYDENHOITO

Opiskeluterveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarauksella.  Kiireellisissä asioissa lukiolaisten avovastaanotto ilman ajanvarausta on Sampon opiskeluterveydessä. Rakennus sijaitsee Sampon ja Mansikkalan koulukeskuksen välissä.

Mikäli sairastut kesken koulupäivän, riittää, että ilmoitat asiasta ryhmänohjaajalle tai seuraavan tunnin opettajalle.

Terveydenhoitaja-, kuraattori-, psykologi-, psyk.sairaanhoitaja- (LPR) ja seksuaalineuvojapalvelut (LPR) ovat maksuttomia. 18 vuotta täyttäneiltä peritään sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksu. Maksu peritään (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta lääkärikäynnistä perintään 15 vuotta täyttäneeltä sakkomaksu (koskee kaikkia, myös maksuttomia lääkärikäyntejä). Tietyt lääkärintodistukset ovat myös maksullisia.

Terveydenhoitoon kuuluu myös suun terveystarkastus vähintään kerran lukioaikana. Opiskelijan tulee itse varata aika tarkastukseen suoraan Imatran hammashoitolasta. Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 15-vuotiaita laskutetaan peruuttamattomasta ajasta. Aika on peruttava viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 12 mennessä! Hammashoito on tarjolla myös vieraspaikkakuntalaisille opiskelijoille.

Lisätietoa terveydenhoidosta, maksuista ja ajankohtaisista asioista saat osoitteesta www.eksote.fi

 

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGI

Opiskelijahuoltolain nojalla myös lukiossa on saatavilla koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita.

Koulukuraattori auttaa opiskelijoita moniin erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Opiskeluun liittyviä tavallisia pulmia ovat mm. motivaatio-ongelmat ja poissaolot. Opiskelija voi myös kohdata ristiriitoja ihmissuhteissaan esim. vanhempien tai ystävien kanssa. Moni lukiolainen tulee täysi-ikäiseksi opintojensa aikana, jolloin itsenäistymiseen liittyvät asiat tulevat ajankohtaisiksi. Tällöin koulukuraattori auttaa ja ohjaa opiskelijoita toimeentuloon ja asuntoasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tervettä iänmukaista kasvua ja kehitystä. Hän tarjoaa psykologista asiantuntemustaan ja tukeaan opiskeluun. Koulupsykologiin voit olla yhteydessä mm. alavireisyyden, ahdistuneisuuden kokemusten, arkuuden, jännittämisen, stressin, erilaisten kriisien, jaksamisen pulmien ja oppimisvaikeuksien vuoksi.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja/tai -hoitoon. Koulukuraattori ja koulupsykologi toimivat tarvittaessa linkkinä koulun ja eri yhteistyötahojen välillä. He osallistuvat koulun yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään oman alansa asiantuntijoina.